Pečení jidášů s Diaklubem a dětmi ze ZŠ Vlára

Akce se konala za finanční podpory Města Slavičína