Pracovní dílny, šití

Akce byla finančně podpořena z grantu města Slavičína.