Šití, vyšívání

Akce byla finančně podpořena z grantu města Slavičína.