Aktualizace ke dni 14. 10. 2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Odkaz na web MŠMT: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Provoz základních škol podle § 16 odst. 9 a tříd podle § 16 odst. 9 základních škol není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu družiny a internáty. Ve stejném režimu bude fungovat i jídelna.

Naše škola tedy pokračuje v běžné výuce.