Vyhlášení dne volna

Zástupce statutárního orgánu vyhlašuje podle § 24 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den v termínu 8. 10. 2021.

Volný den je vyhlášen z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, kdy volební místnosti se nacházejí v objektech naší školy.

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy