Testování Covid-19 od 3. 1. 2022

Podle Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 23.12.2021 bude preventivní testování ve školách v období od 3.1 do 16.1.2022 probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek, tzn. 3.1., 6.1., 10.1. a 13.1. Kompletní text MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ naleznete zde:

Mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf (mzcr.cz)Preventivní testování dětí proběhne vždy první vyučovací hodinu.
K testování využijeme schválené antigenní testy z centrální dodávky.


Testování podléhají všichni žáci a zaměstnanci, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění COVID 19.


Pokud rodič volí jiný typ schváleného testu, obstará si jej na vlastní náklady. Testování potom probíhá za přítomnosti paní asistentky ve vyhrazené místnosti. Žáci, kteří nebudou ve škole první hodinu ve dny určené pro testování, se podrobí testu při příchodu do školy v recepci školy. Test je možné nahradit potvrzením o negativním testu z oficiálního odběrového místa. Antigenní test má platnost 24 hodin, test PCR 72 hodin. Protokol předloží žák vyučujícímu první vyučovací hodiny.


V případě pozitivního testu je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází s ním domů a podstoupí kontrolní test PCR.

O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatřeních rozhoduje KHS. Další podrobnosti viz. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ