Školská rada

Školská rada

Seznam zvolených členů volených zákonnými zástupci žáků školy:

1. Volby za zákonné zástupce do školské rady se uskutečnily ve dnech 20.5. 2024- 22.5.2024

2.Do stanoveného termínu byl podán návrh na kandidáta do školské rady.

3. Dostavilo se13 rodičů ze 17 žáků školy, tj. 76.4% . Výsledky voleb jsou tedy platné. Účast je zaznamenána podpisy rodičů na prezenčních listinách. Zúčastnění rodiče obdrželi volební lístky, které po vyplnění vhodili do volební urny. Volební komise poté spočítala hlasy s tímto výsledkem:

Seznam zvolených členů volených zákonnými zástupci žáků školy:

Ing. Martina Tkadlecová, bytem Slavičín 848, 763 21

Ing. Martina Tkadlecovábyla zvolena 10 hlasy.

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením Školského zákona č. 561/2004 Sb. a schváleným volebním řádem.

Konečné výsledky voleb do školské rady budou zveřejněny až po schválení člena jmenovaného zřizovatelem.