Zdobení perníků

Zdobení perníků

Akce byla finančně podpořena z grantu města Slavičína.