Dlabání dýní

Dlabání dýní

Akce byla podpořena z grantu města Slavičína. Děkujeme Osadnímu výboru v Hrádku.