Aktuální informace k nástupu žáků do škol

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vám poděkovat za dosavadní spolupráci a trpělivost, kterou v těchto dnech poskytujete svým dětem při nynější formě vzdělávání. Stejně jako vy i my učitelé se s touto situací snažíme vypořádat, jak nejlépe umíme a hledáme co nejvhodnější způsoby výuky na dálku pro všechny žáky.

V dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 " OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020", který určuje základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole, byla dána i pravidla pro výuku žáků vzdělávaných ve školách zřízených podle § 16 odst. 9. školského zákona. Do této kategorie patří i naše škola.

ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Chci vás ubezpečit, že pro děti, které zůstanou doma, učiníme maximum a výuka bude zabezpečena stávajícím způsobem. Průběžně budete i nadále informováni o situaci, která jakýmkoli způsobem ovlivňuje chod naší školy a výuky Vašich dětí. Ještě jednou děkuji za podporu a spolupráci. Společně to zvládneme.

Kontakt pro dotazy : reditel@zspraktslav.cz, t. č. 725 596 347 

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy

odkaz na stránky MŠMT, sekce základní školy: https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss