Krizová opatření o omezení provozu škol od 1. 3. 2021

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 1. 3. 2021.

Vláda omezuje s účinností ode dne 1. března 2021 provoz základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Žáci po tuto dobu zůstanou doma a budou se vzdělávat povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Způsob distanční výuky bude realizován na základě "Pokynu ředitele školy" ze dne 5. 10. 2020 .

V období jarních prázdnin, které ve Zlínském kraji připadají na dny od 8. 3. - 14. 3. 2021, ponecháváme, co se vzdělávání dětí týká, na Vašem zvážení. V tyto dny distanční výuka probíhat nebude.

Ve Slavičíně 28.2.2021

Mgr. Jaroslav Kunc

ředitel školy