SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ VE SLAVIČÍNĚ

Vznik organizované péče o postižené ve Slavičíně se datuje k 1.září 1982 , kdy byla založena tehdy jednotřídní Zvláštní škola Slavičín v Lipové.O počátky a vývoj speciálního školství se zasloužila ředitelka školy paní Mgr. Jiřina Ondrová. Již od následujícího školního roku byla škola organizována jako dvojtřídní.

Se začátkem školního roku 1985/86 byla škola přestěhována do Slavičína a přibyla další třída. Poté se v následujících letech měnilo umístění v několika objektech Slavičína a škola se rozrostla na pět tříd.

V letech 1995 - 2012 řídil školu Mgr.Josef Fusek. Od roku 2012 je ředitelem školy Mgr. Jaroslav Kunc.

V létě roku 2000 se škola přestěhovala do dosud posledního místa své činnosti, a to do budovy bývalé školy v místní části Hrádek a zároveň došlo k rozšíření péče o postižené. Název se mění na Zvláštní školu a Pomocnou školu Slavičín. Počet tříd se zvýšil na šest. V této podobě škola pracuje do současnosti.Krátkodobě se název opět změnil na Speciální školy Slavičín, ale s platností od školního roku 2005/2006 nesla škola název Základní škola praktická a Základní škola speciální Slavičín. Činnost tohoto zařízení je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením, popř. s kombinovaným postižením (mentální a tělesné, autismus apod.).

Od 1.9.2016 nese škola nový název Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze.

Název instituce, sídlo školy, právní forma, IČO :
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 
Příspěvková organizace
IČO: 61716472

DS: zkc6x3

Zřizovatel instituce:
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 21, 761 91 Zlín