Zahájení školního roku 2020/2021

Informace na začátek školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.

Organizace vyučování 1. září 2020

 • slavnostní zahájení školního roku 7:50 hod.
 • ukončení vyučování nejpozději 8:30 hod.
 • stravování tento den nebude zajištěno
 • provoz školní družiny tento den nebude zajištěn
 • školní jídelna i družina v provozu od 2. září
 • organizační záležitosti: zjištění stavu poptávky stravování a školní družiny
 • první den nebudou žáci potřebovat žádné pomůcky (pouze přezuvky)

Organizace vyučování 2. září 2020

 • 1. - 4. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
 • organizační záležitosti: kontrola a vydání chybějících učebnic
 • školní rozvrh, školní řád aj.
 • školní jídelna v provozu
 • školní družina v provozu (do 14:30)

Provoz školy ve šk. roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 (nejdůležitější informace)

- plné znění na stránkách MŠMT - platí od 1. 9. 2020

- není nutné čestné prohlášení o bezinfekčnosti - osoby (žáci, zákonní zástupci aj.) s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy (zvýšená teplota, rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, dušnost, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)

- v případě zjištění výše uvedených příznaků bude kontaktován zákonný zástupce k vyzvednutí svého dítěte

- pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budov školy bude omezen

- aktivity, které nejsou pro naplnění ŠVP nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí se nebudou konat

- hygienické podmínky budou zabezpečeny stejně jako v předcházejícím období COVID - 19 (doporučujeme papírové kapesníky)

- roušky pro žáky v prostorách školy nebudou povinné (doporučujeme, vzhledem k neustále se měnící situaci, mít alespoň jednu roušku ve školní aktovce)

- oddělení školní družiny bude fungovat ve standartním režimu

- stravování bude zabezpečeno. I při dodržení zvýšených hygienických podmínek je tato oblast nejrizikovější. Není v silách školy zajistit, aby se žáci jednotlivých tříd nesetkávali.

V případě jakýchkoliv změn budete včas informováni..