Informace k 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.