Informace k třídním schůzkám

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme na rodičovské schůzky, které se uskuteční 8. 11. 2021 od 8.00 h - 15.30 h.

Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto:

V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jednou z podmínek, viz https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#34-

Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Toto sdělení je, v našem případě, z hlediska počtu žáků a charakteru školy, pouze informativní.

K průběhu třídních schůzek na naší škole:

Schůzky se z důvodu snížení zdravotních rizik uskuteční pouze v kmenových třídách formou individuálních pohovorů s třídními učiteli a v této souvislosti Vás prosím, "pouze" o použití ochrany nosu a úst při pobytu ve škole.

Prozatím počítáme, že se rodičovské schůzky uskuteční prezenční formou.

J.Kunc, ředitel školy