Krizové opatření o omezení provozu škol

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 2. 11. 2020.

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 provoz základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole.

Žáci po tuto dobu zůstanou doma a budou se vzdělávat povinně distančně podle § 184a školského zákona.

Způsob distanční výuky bude realizován na základě domluvy zákonných zástupců s třídními učiteli.

Ve Slavičíně 30.10.2020