Mimořádná opatření k 18. 9. 2020

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných
prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest plat následující.

Režim pro nošení roušek se nemění pro:

▪ Internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo
studenty
▪ Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené
při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
▪ Školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
Žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
To znamená, že podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení
ochranných prostředků dýchacích cest v těchto školách a školských zařízení není
nutné nošení ochrany dýchacích cest.

V případě zahájení karantény bude distanční výuka (na dálku) pro všechny žáky podle Školského zákona povinná. O zahájení případné povinné distanční výuky (třídy, ročníku nebo celé školy) budeme včas žáky a rodiče informovat.

Mgr. Jaroslav Kunc, ředitel školy