Zahájení školního roku 2021/2022

Aktuality k zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 se tedy opět v 8.00 sejdeme v budově ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze.
Školní rok zahájíme v 8.00 hod v jednotlivých třídách, do kterých si žáky odvedou jejich třídní učitelé. Po kratičkém přivítání žáci opustí školu. Rodiče budou po tuto dobu před budovou školy, či v blízkém okolí, aby byli přítomni odchodu svého dítěte ze školy. Jakékoliv informace týkající se zdravotního stavu dítěte sdělí rodiče třídnímu učiteli při předávání dítěte.
Stejně jako v předcházejícím roce se bude provoz školy, včetně školního stravování, řídit organizačními a hygienickými pokyny a doporučením MŠMT a Ministerstva zdravotnictví. Žádáme rodiče, aby sledovali webové stránky školy, na kterých budou včas zveřejňovány bližší informace k organizaci výuky a provozu školy.

Krásný zbytek prázdnin, letních dovolených s přáním bezproblémového prožití dnů následujících.

ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze